หอเกียรติยศ - เวิลด์ 137

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 1000 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Money Boy
วันที่ 18.03.2024 เวลา 21:12

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Money Boy
วันที่ 24.01.2024 เวลา 11:20

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Saccharomyces Cerevisiae
วันที่ 29.12.2023 เวลา 00:53

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Money Boy
วันที่ 09.12.2023 เวลา 07:00

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
DevilsGoats
วันที่ 29.10.2023 เวลา 13:22

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000.000 คะแนน
Money Boy
วันที่ 10.03.2024 เวลา 01:16

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
Money Boy
วันที่ 23.01.2024 เวลา 13:01

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
Money Boy
วันที่ 13.12.2023 เวลา 01:54

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Cham the Crook
วันที่ 31.10.2023 เวลา 18:12

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
SergeantCrunsh
วันที่ 12.02.2024 เวลา 03:25

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
-PPR
วันที่ 08.01.2024 เวลา 12:51

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
SergeantCrunsh
วันที่ 19.12.2023 เวลา 21:22

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
DAgGeRcRO
วันที่ 01.11.2023 เวลา 15:53

รางวัลประจำวันจาก 2024-05-20

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
Mushrooom

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
PXEIronThane

ผู้สนับสนุนประจำวัน
Osmiy

นักปล้นสะดมประจำวัน
Money Boy

นักปล้นสะดมประจำวัน
Team Player

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
xvidmasx

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
Money Boy